Mia Vikor u uži izbor na likovno-literarnom konkursu