Škola valjano ispunjava svoju društvenu ulogu obrazovanja i vaspitanja dece