21.04.2020. год.

Раствори

Раствори су хомогене смеше растварача и растворене супстанце, који се јавља у сва три агрегатна стања.

Растварач је супстанца која раствара друге супстанце, а растворена супстанца је она супстанца која се раствара у одређеној количини растварача.

Брзина растарања

На брзину растварања утиче: температура, мешање и величина честица.

На повишеној температури се супстанца брже раствара, мешањем се супстанца такође брже раствори и што су честице супстанце ситније, брзина растварања се повећава.

25.03.2020. год.

Материја и супстанца

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NYXRCSJcMcI