26.03.2020. год.

Збир углова и троуглу је 180°.

Задатци:

  1. Израчунај трећи угао троугла ако је један угао 28°, а други 62°.
  2. Израчунај углове правоуглог троугла ако је један угао 38°.
  3. Израчунај углове једнакокраког троугла ако је угао при врху 48°.
  4. Израчунај углове једнакокраког троугла ако је угао на основици 52°.

Троуглови су подударни ако су им једнаки сви елементи, значи све странице и сви углови.

Да би два троугла била подударна довољно је да су им једнаке:

  1. све три странице (ССС)
  2. две странице ињима захваћен угао (СУС)
  3. једна страница и оба налегла угла (УСУ)

па су им онда и сви остали елементи једнаки.

Задатци:

  1. Да ли су подударна два правоугла троугла која имају ист хипотенузу и један има угао од 58° а други од 32°?
  2. Да ли су подударна два једнакокрака троугла која имају исту основицу?
  3. Да ли су подударна два једнакокрака троугла која имају исти угао при врху?

4 Да ли су подударна два троугла која имају исту страницу, један има уфлове од 48° и 52°, а дуги углове од 80° и 58°?