Приступ Гугл учионици за ученике

За све ученике 5. 6. и 7. разреда креиране су Гугл учионице. Кодови за улазак у учионице достављени су одељењима старешинама, као и упутсво за улазак у учионицу. Сваки ученик се пријављујуе путем свог мејла (или мејла родитеља).

 Разред: 7
КОДови за ученике:
VII-1 код: 76q7kac
VII-2 код: wzmjwrw
VII-3 код 5ky2ybq