25.05.2020. год.

Наставник: Јелена Ђурђевац

БРАНИСЛАВ НУШИЋ(1864–1938)

,,ВЛАСТ“

Читанка страна 83. Реч је о одломку из Нушићеве недовршене комедије.

Присетите се садржаја Домановићеве сатире „Мртво море” и новеле „Чиновникова смрт” Антона Павловича Чехова уз истицање основне теме и порука ових дела. Примећујете да им је заједничко пишчево исмевање неких друштвених мана, накарадног понашања и поступања.

Нушић је наш велики драмски писац, комедиограф, приповедач. Стварао у епохи реализма. Био је драматург и заменик управника Народног позоришта у Београду и управник Српског народног позоришта у Новом Саду. Преживео повлачење преко Албаније у Првом светском рату. Комедије: „Сумњиво лице”, „Пут око света”, „Госпођа министарка”, „Ожалошћена породица”, „Народни посланик”, „Покојник”; романи: „Хајдуци” и „Аутобиографија”.

Тумачите одломак према истраживачким задацима датим на страни 90 у Читанци. Усмено одговорите на питања, дакле, не треба да ми шаљете одговоре на мејл.

Уколико имате неких питања и недоумица, пишите.

Предлог закључних оцена дат вам је у активностима у е дневнику.

Пратите наставу на РТС-у.

Поздрав J

14.05.2020. год.

Наставник: Јелена Ђурђевац

Дневник Ана Франк (1929-1945)

12.05.2020. год.

Наставник: Јелена Ђурђевац

Драги седмаци, пратите наставу која се емитује на РТС-у.
Трудите се да редовно пратите сајт школе.
Све недоумице и нејасноће ми шаљите, као и до сада, на мејл.
Пред вама су две наставне јединице: Десанка Максимовић ,,Крвава бајка“ и Иво Андрић ,,Прича о кмету Симану“

,,Крвава бајка“ Десанка Максимовић (1898–1993)

02.05.2020. год.

Седмаци, проверите ваше Радне свеске да ли сте све урадили из области ВРСТЕ РЕЧИ. Велики део смо одрадили још на часовима. Та област вам почиње на 17. страни, а завршава се на 39. страни. НЕ МОРАТЕ МИ СЛАТИ УРАЂЕНЕ СТРАНИЦЕ, САМО АКО ВАМ НЕШТО НЕ БУДЕ ЈАСНО, ОНДА МИ ПИШИТЕ НА МЕЈЛ. До тада, поздрав! J

ПРАТИТЕ НАСТАВУ НА РТС-У!

30.04.2020. год.

Наставник: Сузана Фехер

Задатак за ову недељу. У уџбенику стране 94. и 95. Прва четири задатка. У свеске написите непознате речи, преписите 3. задатак у свеске, као и 4. задатак под д.

25.04.2020. год.

,,Кањош Мацедоновић“
Стефан Митров Љубиша (1824–1878)
Читанка страна 99.

– Место: Будва и околина (црногорско племе Паштровића)
– Време: 15. век (Млетачка република)
● Подсећамосеепскихнароднихпесама у којимасеописујумегдани, например, песма„ЖенидбаДушанова”.Сетите се да мегдан у традицијипредстављавишеодвитешкогнадметања, јергубитакнамегданузначисмртзапораженог. Мегданпредстављапотврдујунаштва, вештине у руковањуоружјем и поштења.
● Стефан Митров Љубиша је рођен уБудви 1878, а умроје у Бечу 1878; самоукиписацкојијеназанимљивначинописаољуде и догађајеизсвогкраја; дела: „Приповјестицрногорске и приморске”, „ПричањаВукаДојчиновића”.

● Прочитати одломак на страни 99.
● Првопросторно и временсколокализујемодело.(КањошМацедоновићјеизцрногорскогплеменаПаштровићакојесеналази у Будви и околини, а овајдеоприморјабиојеподуправомМлетачкерепублике; времедешавањаје 15. век.)
● ТемаприповеткејемегданизмеђуКањоша и Фурлана.
Као и до сада, домаће задатке ми шаљите на мејл. Сва питања и недоумице, такође шаљите на мејл.
Пратите наставу на РТС-у!
ДОМАЋИ ЗАДАТАК:
Зашто су Млечани незадовољни избором Кањоша као мегданџије и како им је он доскочио?
Захваљујући којим особинама је Кањош победио Фурлана? Чега се досетио?
Зашто је Кањош одбио благо?

15.04.2020. год.

,,Чиновникова смрт“, Антон Павлович Чехов

  • Сетите се сатире Радоја Домановића „Мртво море” коју смо анализирали у фебруару. Подсетите се какву друштвену средину описује сатира.

Чехов је један од највећих руских драмских писаца и приповедача. Чувен је као „мајстор кратке приче”. Драме: „Ујка Вања”, „Галеб”, „Три сестре”, „Вишњик”.

Сетите се дела овог аутора које смо раније анализирали. („Вањка”, шести разред)

Прочитајтеновелу, која се налази на 123. страни.

  • Тумачите дело према истраживачким задацима који се налазе у Читанци на страни 125.

Одговоре на ова три питања са 125. стране у одељку ,,У свету уметничког дела“ ми пошаљите на мејл.

За све нејасноће ми пишите на исти.

ПРАТИТЕ НАСТАВУ КОЈА СЕ ЕМИТУЈЕ НА РТС-У!

Поздрав! J

07.04.2020. год.

Гроздана Олујић ,,Звезда у чијим је грудима нешто куцало“

02.04.2020. год.

Наставник Јелена Ђурђевац

Драги седмаци, у овој трећој недељи имате задатак да прочитате песме ,,Волео сам Вас“, А. С. Пушкина и ,,Врт“ Ж. Превера. Песме се налазе у Читанкама на 183.страни.

На крају исте стране имате део ,,У свету уметничког дела“ где се налази пар питања везаних за ове песме. На њих одговорите усмено, а све што не будете знали, питајте путем мејла.

Ко ми није послао есеј од прошле недеље, требало би да га пошаље што пре.

Пратите наставу која се емитује на РТС-у!

Поздрав!

Наставник Јелена Ђурђевац

*Седмаци, поновите градиво везано за реченице и све што вам не буде јасно, јавите ми се на мејл.

*Пратите наставу на РТС-у.

*Ове недеље имате задатак да поновите све наставне јединице из књижевности које смо радили у овом полугодишту.

*За домаћи задатак имате да напишете есеј на тему коју ви сами изаберете, а понуђене теме су:

  1. Кад би проговорила моја клупа
  2. Кад се тиква покондири
  3. Моје одељење није мртво море

Урађене есеје ми шаљите на мејл.

Поздрав!

Реченице

Мирослав Антић

Сима Пандуровић

Десанка Максимовић