Школа је добила аутомобил ПЕЖО 406 од Републичке дирекције за имовину 29.09.2015. год.

RSS