IV-1 разред

Математика 24.03.2020.

Драги моји, данашњи часови на ТВ-у су били понављање. Надам се да вам је све било познато.

Домаћи задатак који је био задан је:

  • Израчунајте производ и количник:
  1. 8506 x 6 =
  2. 16695 x 3 =
  3. 604963 x 7 =
  4. 6312 : 8 =
  5. 52724 : 7 =
  6. 126045 : 3 =

IV-1 разред

Множење и дељење природног броја декадном јединицом