ПРВА СМЕНА

Прва група
1. 07.30-08.00
2. 08.05-08.35
Одмор 08.35-08.55
3. 08.55-09.25
4. 09.30-10.00

Пауза 10.00-10.30

Друга група
1. 10.30-11.00
2. 11.05-11.35
Одмор 11.35-11.55
3. 11.55-12.25

ДРУГА СМЕНА

1. 14.00-14.00
2. 14.35-15.05
Одмор 15.05-15.25
3. 15.25-15.55
4. 16.00-16.30
5. 16.35-16.05
6. 17.10-17.40