ОШ „20.октобар“ Врбас

Котлаја Марија, педагог школе ОШ „20.октобар“, Врбас
Гоогле учионица: https://classroom.google.com/u/0/c/NjUyMjgxNzUwOTZa
Шифра за Гоогл учионицу је ovyg5fy

Први разред:

математика, српски језик, свет око нас, енглески језик, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

Други разред:

математика, српски језик, свет око нас, енглески језик, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

Трећи разред:

математика, српски језик, природа и друштво, енглески језик, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

Четврти разред:

математика, српски језик, природа и друштво, енглески језик, музичка култура, ликовна култура, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

-Пети разред:

математика, српски језик и књижевност, енглески језик, руски језик, музичка култура, биологија, историја, географија, ликовна култура, информатика и рачунарство, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

Шести разред:

математика, српски језик и књижевност, енглески језик, руски језик, музичка култура, биологија, историја, географија, физика, ликовна култура, информатика и рачунарство, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

Седми разред:

математика, српски језик и књижевност, енглески језик, руски језик, музичка култура, биологија, историја, географија, физика, хемија, ликовна култура, информатика и рачунарство, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

Осми разред:

математика, српски језик и књижевност, енглески језик, руски језик, музичка култура, биологија, историја, географија, физика, хемија, ликовна култура, информатика и рачунарство, техникчко и информатичко образовање, физичко и здравствено васпитање, грађанско васпитање, веронаука, русински језик, мађарски језик.

-Функционално основно образовање за 6. разред
српски језик, математика, енглески језик, одговорно живљење у грађанском друштву, дигитална писменост, физика, хемија, биологија, историја, географија, предузетништво

-Функционално основно образовање за 8. разред
српски језик, математика, енглески језик, дигитална писменост, примењене науке, предузетништво, одговорно живљење у грађанском друштву