02.04.2020 .год.

Материјал за 8/1, 8/2 разред, школа „20. октобар“ Врбас. Тест урадити на основу питања и одговора. Рок за предају 17. април 2020.

Други светски рат
Тест

Материјал за историју за 8-1, 8-2 , школа „20. октобар“ Врбас Упутство за ученике – Помоћу датих питања и одговора урадите тест. Научити САМО ПИТАЊА ИЗ ТЕСТА!!!

Југословенске краљевина између два светска рата
Тест из југословенске краљевина (за 8. разред)