УПРАВА ШКОЛЕ
ГОРДАНА РОГАНОВИЋ, ДИРЕКТОР
ЈЕЛЕНА ВУЈИЧИЋ, СЕКРЕТАР
МИЛИЦА КНЕЖЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
САЊА БОЛОБАН, РАЧУНОВОДСТВО
ЛЕНА ИВЕЗИЋ ПАВЛОВИЋ, РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

СТРУЧНО ПЕДАГОШКА СЛУЖБА
ИВАНА ТАМАШ, ПЕДАГОГ
ЈЕЛЕНА БАРОВИЋ АЛЕКСИЋ, ПСИХОЛОГ
ВЕСНА ДЕВЧИЋ, БИБЛИОТЕКАР

РАЗРЕДНА НАСТАВА:
ЖЕЉКА ЈОВАНОВИЋ
НАТАЛИЈА ГОВЉА
МАИТА БУЛАЈИЋ
ДРАГАНА МАРКОВИЋ
БИЉАНА ПЕРОВИЋ
САЊА БОРОВИЋ
ВЕСНА ЗВИЈЕР
СЛАЂАНА БАЊАНИН

НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:
ЈЕЛЕНА БУБАЊА И МИЛЕНА ГАЈИЋ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

СРПСКИ ЈЕЗИК:
ДАЛИБОРКА ЉЕШЕВИЋ
ЈЕЛЕНА ЂУРЂЕВАЦ
ЈАСМИНА МИЛОВИЋ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
МАРИНА ЧОРДАШ
ВЕСНА ДЕВЧИЋ
МАРТИНА ЈОВАНОВ

РУСКИ ЈЕЗИК:
ТАТЈАНА РОГАНОВИЋ

МАТЕМАТИКА:
ИВА КРИЧКОВИЋ
БОЈАНА АПЕЛИЋ
АНА БОЖОВИЋ

ФИЗИКА:
СВЕТЛАНА МИХАИЛОВИЋ
АНА БОЖОВИЋ

ХЕМИЈА:
ЉИЉАНА ЈАЊИЋ

БИОЛОГИЈА:
ЈАСНА БРАУН
НАТАША БИЉНА ДУКИЋ

ИСТОРИЈА:
МЛАДЕН ЗАКЛАН

ГЕОГРАФИЈА:
ВУКОСАВА ДОБИ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ:
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:
ДРАГУТИН БОЖОВИЋ
ЖИВКО ТОМИЋ

ЛИКОВНА КУЛТУРА
МАРИЈАНА ПЕТРИЧЕВИЋ
МАРИЈА РУСОВ
ИГОР РАДОВИЋ

МУЗИЧКА КУЛТУРА:
ТАМАРА ВУКСАНОВИЋ

ВЕРСКА НАСТАВА:
КАТАРИНА БРАЈКОВИЋ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ:
ГОРДАНА ПЕРОВИЋ
ДАЈАНА КОЛАРИЋ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:
АНА БОЖОВИЋ
СЛАВИЦА БАЈОР

РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ:
СЛАВИЦА МАЛИ

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ:
НОЕМИ НАЂ КАНАС

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА:
БРАНКО ДРАКУЛИЋ

СЕРВИРКА:
ДРАГИЦА БОРДАШ

ЧИСТАЧИЦЕ:
ВАЛЕРИЈА ЈАКОВЉЕВИЋ
МИЛЕВА КУПЦОГ
ВЕСНА ЧОЛАКОВИЋ
ТАТЈАНА КОПРИВИЦА
АЛЕКСИНА АВДИЋ
МИЛЕНА МАНОЈЛОВИЋ
БОБАН РАД