УПРАВА ШКОЛЕ

ГОРДАНА РОГАНОВИЋ, В.Д. ДИРЕКТОР
ЈЕЛЕНА ВУЈИЧИЋ, СЕКРЕТАР
МИЛИЦА КНЕЖЕВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
ВЛАДИМИР УВАЛИН, РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

СТРУЧНО ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

МАРИЈА КОТЛАЈА, ПЕДАГОГ
ВЕСНА ЗАКЛАН, БИБЛИОТЕКАР

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

ЖЕЉКА ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋ
НАТАЛИЈА ГОВЉА
МАИТА БУЛАЈИЋ
ДРАГАНА МАРКОВИЋ
БИЉАНА ПЕРОВИЋ
САЊА БОРОВИЋ
ВЕСНА ЗВИЈЕР
ЈЕЛЕНА ВИШЊИЋ
ДУШИЦА ЛАКУШИЋ

НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

——————

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ДАЛИБОРКА ЉЕШЕВИЋ
ЈЕЛЕНА ЂУРЂЕВАЦ
ЈАСМИНА МИЛОВИЋ
ВЕСНА ТОМИН

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

МАРИНА ЧОРДАШ
ВЕСНА ЗАКЛАН
МАРТИНА ЈОВАНОВ
ВЕСНА КОПРИВИЦА

РУСКИ ЈЕЗИК:

ТАТЈАНА РОГАНОВИЋ
ЈЕЛИЦА ВУКОВИЋ

МАТЕМАТИКА:

ИВА КРИЧКОВИЋ
СЛОБОДАН АНЂЕЛИЋ
ДРАГАНА КНЕЖЕВИЋ
ЛЕНА ИВЕЗИЋ ПАВЛОВИЋ

ФИЗИКА:

СВЕТЛАНА МИХАИЛОВИЋ
ДРАГАНА КОПРИВИЦА

ХЕМИЈА:

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ

БИОЛОГИЈА:

ЈАСНА БРАУН
НЕБОЈША СЕКУЛИЋ

ИСТОРИЈА:

МЛАДЕН ЗАКЛАН
БЛАГОЈЕ ЕРАКОВИЋ

ГЕОГРАФИЈА:

ВУКОСАВА ДОБИ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ:

НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
НЕДЕЉКО СТРИБЕР
МИЛОШ БЈЕЛИЦА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:

СЛАВОЉУБ КОЛАШИНАЦ
ДРАГУТИН БОЖОВИЋ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МАРКО ВИДОВИЋ
МАРИЈАНА ПЕТРИЧЕВИЋ
СОЊА МИЛОВИЋ
МАРИЈА РУСОВ

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

ОЉА ЈЕЛИНИЋ

ВЕРСКА НАСТАВА:

НАДА КУРЈАК
ИГОР ВОВК
ЖОЛТ ШИГЕ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ:

ГОРДАНА ПЕРОВИЋ
МЕЛАНА МЕРЏАН РАДОЈЧИЋ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:

АНА БОЖОВИЋ
МАРЈАН БЈЕЛАЦ

РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ:

СЛАВИЦА МАЛИ

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ:

АНИТА ТОТ

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА: БРАНКО ДРАКУЛИЋ

СЕРВИРКА: ДРАГИЦА БОРДАШ

ЧИСТАЧИЦЕ:

ВАЛЕРИЈА ЈАКОВЉЕВИЋ
МИЛЕВА КУПЦОГ
КАТИЦА ЈОЖА ( ВЕСНА ЧОЛАКОВИЋ)
ТАТЈАНА КОПРИВИЦА
АЛЕКСИНА АВДИЋ
МИЛЕНА МАНОЈЛОВИЋ
БОБАН РАД