Састав школског одбора (у мандату од 13.06.2018. год.)

Представници запослених:

  1. Марија Котлаја-председник
  2. Јасна Браун
  3. Ива Кричковић

Представници родитеља:

  1. Наташа Божичковић
  2. Томислав Глишић
  3. Радмила Рашковић

Представници локалне самоуправе:

  1. Бојана Турањанин
  2. Маја Дабетић
  3. Милица Јовановић

Пословник о раду школског одбора