Права детета/ученика

3 децембра, 2018

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању можете преузети …ОВДЕ.
25 октобра, 2018

Права детета/ученика

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и другим законима. Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање […]
RSS