Историјат  и традиција школе

Школа је основана 1963. године и првобитни назив школе је био ОШ “Душан Вукасовић“, да би исте године променила назив у ОШ “20.октобар“.

Основна школа“ 20.октобар“ налази се у граду Врбасу, тачније на његовој периферији,у близини индустријске зоне.

Град Врбас је познато индустријско место са богатом прошлошћу, а школа “20.октобар“ спада у послератне објекте и сада са већ изграђеном препознатљивошћу. Прва школска зграда се налазила у насељу Виногради, на месту садашње предшколске установе “Бошко Буха“ а њени ученици били су и први полазници у садашњој згради.

Садашње име је добила пре четрдесет година, тачније у октобру 1963. године. Од тада ради као самостална установа, једна од четири основне школе у граду. Подигнута је као спомен школа у част Дана ослобођења града и општине Врбас – 20.октобра.

Специфичности школе

Основна школа “20.октобар“ је једна   од четири основне школе у граду. Налази се на подручју Треће месне заједнице. Нема подручних одељења. Школско подручје обухвата насеља  Виногради, Кудељара, Шећерана, Железничка станица. Повезана је мрежом  улица тако да ученици могу користити и градски превоз.

У близини школе је пошта и канцеларија Месне заједнице.Главном улицом школа је повезана са центром града где је смештена већина установа од важности  за школу па је повољност контакта са њима добра.

Уже школско подручје не располаже у довољном броју институцијама које за делатност имају културу,спорт и рекреацију.

Школа “20.октобар“ Врбас педесет пет година ваљано испуњава своју друштвену улогу образовања и васпитања деце, и то врло успешно. Основна препознатљивост школе, што уједно чини снагу јесте углед који је у последње време стекла, где с разлогом,читава друштвена заједница-град и околина знају да је наша школа једна од најузорнијих  васпитно-образовних установа у општини.

Ову препознатљивост смо градили:

 • организацијом рада,
 • међуљудским односима,
 • тимским радом,
 • до краја испуњавајући своје обавезе, градећи од школе и околине истински естетски доживљај односно пријатну средину за боравак ученика и рад наставника…
 • добром сарадњом са родитељима,
 • односом ученик-наставник,
 • евидентним успесима у настави и наннаставним активностима.

Услови у којима школа ради

1.Просторни

Укупан школски простор износи близу 3500 квадратних метара. Зграда је дограђена почетком деведесетих година и изграђена фискултурна сала изузетне квадратуре од 826 метара квадратних са пратећим просторијама за наставнике, свлачионицама, туш кабинама. Такође су дограђене и  четири учионице, просторија за продужени боравак, кухиња са трпезаријом. Ово је у многоме допринело побољшању услова за рад школе.

Укупно са старим делом зграде школа има:

 • 6 учионица за рад у нижим разредима
 • 11 учионица за предметну наставу
 • кабинет информатике
 • читаоницу са библиотеком
 • фискултурну салу
 • продужени боравак
 • кухињу са трпезаријом
 • пет мокрих чворова за ученике и један за наставнике
 • зборницу
 • канцеларије директора,педагога,секретара и рачунополагача

Школска зграда је са уличне стране окружена парком четинара  и листопадног дрвећа. Двориште  је пространо са изграђеним теренима  за мали фудбал и кошарку.

Учионице су чисте и са одговарајућим намештајем.

У школи се одвија и Функционално основно образовање одраслих, као и двојезична (српско-енглески) настава, по чему је наша школа препознатљива у општини Врбас.

ПРИЛОГ ИСТОРИЈАТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20.ОКТОБАР“ ВРБАС – ВЛАДИМИР УВАЛИН