12.05.2020. год.

7-1, 7-2 и 7-3 разред

Топлотне појаве – део 1: https://youtu.be/OtGUDPRkGaU

Топлотне појаве – део 2: https://youtu.be/pAHsxzONlwY

Топлотне појаве – део 3: https://youtu.be/ZggESZ3Pxfs

Рок за израду 26.05.2020. год.

Домаћи задатак – Топлотне појаве

25.04.2020. год.

Домаћи задатак:

1.Колика је кинетичка енергија билијарске кугле масе 200g, ако се креће брзином 11 m/s.
2.Израчунати потенцијалну енергију птице масе 200g на висини 500m?
3.Стрела масе 130g је избачена вертикално навише почетном брзином 35m/s. Висина лука у тренутку избацивања је 2m. Колика ће бити потенцијална енергија стреле
4.Брзина аутомобила масе 1,5t се увећа са 36km/h на 108km/h. Колки је рад при том извршен?
5.Дечак је седео на тераси и држао балон напуњен хелијумом. У једном тренутку је испустио балон  који је одлетео на висину 52m (закачио се на антену). Колики је рад извршен при подизању балона ако је његова маса 50g, а висина терасе 12m?
6.Камен масе 3кг пада са висине 4,3м. Колика његова кинетичка енергија при удару у тле?
7.Две куглице истих маса се налазена врху стрме равни. Ако једну постимо да се котрља без трења, а другу да слободно падне преко ивице стрме равни, која ће имати већу брзину кад додирне под? Висина стрме равни је 150cm
8.Тело масе 200g бачено са земље вертикално навише врати се на земљу после 1,5s. Наћи кинетичку енергију тела при паду на земљу и потенцијалну енергију у највишој тачки?

Контролни

Пливање и тоњење тела

Домаћи задатак – Пливање и тоњење тела

Лабораторијска вежба

Задатак за лекцију лабораторијска вежба