11.05.2020. год.

Потребно је урадити следеће:

1) Записе са ТВ часова – Савремени начин живота и Еколошка култура;
2) Преписати две шеме, у првој написати предности и недостатке савременог начина живота;
3) Преписати пет питања са 184.стр. из уџбеника и урадити у свесци из биологије.

Можете урадити и задатак са ТВ часа да у нацтаној руци упишете и нацртате пети савет о одговорном понашању.

Материјал за биологију

01.05.2020. год.

Пратити и записати у свеску из биологије ТВ час. Преписати и урадити у свеску:
1)Шта чини здраву животну средину?
2)Ко има право на здраву животну средину и шта то право значи?
3)Које се мере предузимају за заштиту животне средине?
4)Којим су документима загарантована права свим грађанима?
5)*Осмисли цртеж и поруке којима ћеш објаснити какве су наше обавезе и шта се очекује од грађана у циљу очувања здраве животне средине.

22.04.2020. год.

Поновите градиво. Преписати у свеску из биологије питања и одговорити на њих :1)У обновљиве природне ресурсе које можемо да користимо у скоро неограниченим количинама спада :а) вода, б) ветар, в) шуме, г)ливаде 2)Која су од следећих деловања у складу са одрживим коришћењем :а)непланска сеча шума, б) коришћење нафте, в) исушивање мочвара,г)ветроелектране, 3)Зашто употреба нуклеарних горива има негативне последице за природу? 4)Како развој људског друштва утиче на одрживи развој? 5)Како се може спречити енергетска неефикасност? 6)Шта су чисте технологије? 7)Зашто је рециклажа најбољи пут ка смањивању количине отпада и загађивања животне средине? 8)Шта су санитарна поља? 9)Која је предност, а која недостатак рециклаже? 10)Шта је мониторинг и чиме се постиже?

07.04.2020. год

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. Преписати у свеску из биологије и урадити питања :
1.Шта се подразумева под појмом ресурс?
2.Шта су природни ресурси?
3.Која је разлика између обновљивих, сталних и необновљивих ресурса?
4.Шта је енергетска ефикасност?
5.Шта је енергетски ефикасан уређај?
6.Који су алтернативни извори енергије?
7.Којим поступцима можемо уштедети енергију?
8.Шта је отпад и да ли се он може сматрати обновљивим ресурсом?
9.Шта је рециклажа, шта све може да се рециклира и шта се рециклажом постиже?
10.Шта је компостирање и како настаје компост?

28.03.2020. год.

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. Урадити 5.питања из уџбеника са 153. стр.