09.05.2020. год.

Потребно је урадити следеће :
1) Прочитати у уџбенику од 188-192 стр. :Сличност и сродност, урадити прва три питања са193 стр.;
2) Запис са ТВ часа :Болести које изазивају бактерије и животиње ;
3) Објаснити кључне речи са 205. стр. из уџбеника нпр. патогени = узрочници болести.

01.05.2020. год.

Дрво живота-пратити и записати лекцију са ТВ часа. Обратити пажњу на слику са 177. стр., па нацртати Дрво живота и у њега унети врсте које су ти познате (нацртати их). Преписати следећа питања у свеку из биологије и одговорити:

1)Ко су преци свих живих бића,када и где су настали?
2)Које су 3 основне гране Дрвета живота?
3)Наведи царства еукарија.
4)Зашто алге немају своју грану на дрвету живота?
5)Објасни разлог због чега се вируси не налазе на дрвету живота.

22.04.2020. год.

Пратити лекцију са ТВ – а и записати у свеску из биологије. Преписати и урадити питања у свеску из биологије :1)Где је према, мишљењу научника, и када настао живот? 2)Наведи царства живих бића. 3)Ко су били први становници Земље? 4)Како су настале митохондрије, а како хлоропласти? 5)Како су настали вишећелијски организми? 6)Шта је колонија? 7)Која је улога епитела код биљака и животиња? 8)Које су адаптације биљака за живот на копну? 9)Које су заједничке карактеристике свих живих бића? 10)Ко је био Карл Лине, а ко Чарлс Дарвин?

07.04.2020. год.

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. У свеску из биологије записати и следећа питања и урадити:
1.Где се налази наследни материјал код Прокариота, а где код Еукариота?
2.Који је пуни назив за ДНК?
3.Како изгледа ДНК?
4.Шта је ген?
5.На које наследне особине не делује спољашња средина?
6.На које наследне особине утиче и спољашња средина?
7.Шта су мутације и какве могу бити?
8.Која је разлика између деобе ћелија када настају телесне ћелије и када настају полне ћелије?
9.Шта је варијабилност и зашто је важна?
10.Која је разлика између природне и вештачке селекције?

28.03.2020. год.

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. Урадити задатке: Задаци