04.05.2020. год.

Наставна јединица за 8 разред 4.05-8.05

Филмска музика

14.04.2020. год.

Пета недеља 13.04-16.04.

Џез музика

Трећа и четврта недеља 05.04.2020. год.

Музика у Србији XIX и XX век

27.03.2020. год.

Музика ХХ века/модерно доба/модернизам

Импресионизам
Задатак – Импресионизам у музици