29,04,2020. год.

Територијални интегритет и спорови (запис у свеску)

06.04.2020. год.

Величина и облик територије државе

30.03.2020. год.

Појам државе и њени основни елементи
Географски положај државе

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ЗАПИС У СВЕСКЕ

Одрживи развој представља рационално коришћење природних ресурса да се не би угрожавала животна средина.

– Одрживи развој обухвата 3 компоненте:

  1. Животну средину
  2. Друштво
  3. Привреду

– Људи  користе природне ресурсе (вода, биљке, шуме, земљиште…) брже него што они могу да се обнове. То се назива деградација животне средине.

Наставни материјал на Гоогле учионици
https://classroom.google.com/c/NTQ4MzAyODQzMzJa

Натавни материјал на ФБ групи
https://www.facebook.com/groups/858823384560500/

Развијени и неразвијени региони у свету
Домаћи задатак

Наставница Вукосава Доби

 

Понављање привреде