11.05.2020. год.

Потребно је урадити следеће:
1. Запис са ТВ часова ове недеље, а преписите и семе у прилогу.
Препишите и урадите следећа питања :
1) Која је улога полних хромозома?
2) Објасни настанак полова.
3) Како се преносе наследне болести?Наведи неке.
4) Наведи нека обољења полних органа.
5) Зашто се код полних болести лече оба партнера?
6) Који организми изазивају полне болести?
7) Објасни зашто је важна свакодневна хигијена полних органа.

Материјал за биологију

01.05.2020. год.

Пратити и записати лекцију са ТВ часа у свеску(Оплођење и трудноћа); Преписати и урадити следеће у свеску из биологије:I Заокружи број испред тачног тврђења:1.Простата је жлезда која припада женским полним органима,2.У току месеца се код жене увек образује велики број јајних ћелија,3.До оплођења долази у материци,4.-јајана ћелија је женска полна ћелија,а  сперматозоид је мушка полна ћелија.

II Повежи:1.јајници,2.семеводи,3.простата,4.семеници,5.материца;

-изводни канали семеника,којим сперматозоиди долазе до мокраћне цеви
-у њима се образују сперматозоиди
-орган у коме се развија заметак
-у њима се образују јајне ћелије
-образује се течност која помаже покретање сперматозоида

III Одговори на питања:1)Шта је оплођење и шта при томе настаје?.2)Како настаје плацента(постељица), 3)Која је улога пупчане врпце?,4)Шта је трудноћа,колико траје и како се завршава?,5)Како настају једнојајчани,а како двојајчани близанци?

22.04.2020. год.

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. Преписати и урадити питања у свеску из биологије :1)Како се називају мушке и женске полне жлезде и шта се у њима образује? 2)Наведи делове женског полног система. 3)Наведи делове мушког полног система. 4)Шта је овулација? 5)Зашто долази до менструације? 6)Када наступа климактеријум код жена и шта га карактерише? 7)Када се код мушкараца јавља андропауза? 8)Шта су примарне а шта секундарне полне одлике? 9)Какве промене се дешавају у пубертету код дечака? 10)Какве промене се дешавају у пубертету код девојчица?

07.04.2020. год.

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. У свеску из биологије нацртати и обележити слике и преписати и урадити питања:

28.03.2020. год.

Пратити лекције са ТВ – а и записати у свеску из биологије. Нацртати и обележити у свеску из биологије слику са стр. 138 из уџбеника , прецртати табелу са стр. 141 уџбеника и урадити задатке : Задаци