Приступ Гугл учионици за ученике

За све ученике 5. 6. и 7. разреда креиране су Гугл учионице. Кодови за улазак у учионице достављени су одељењима старешинама, као и упутсво за улазак у учионицу. Сваки ученик се пријављујуе путем свог мејла (или мејла родитеља).

Разред: 6
КОДови за ученике:
VI-1 код: qli3ask
VI-2 код: qdhdpq5
VI-3 kкод: zegacfe