02.04.2020. год.

Тест урадити на основу питања и одговора. Рок за предају теста 17.април 2020.

Нови век
Тест

Материјал за 6.разред. Тест урадити помоћу лекција, до 1.априла.

Турско освајање Балкана
Тест – Доба турских освајања