IV-1 разред

Српски језик 24.03.2020.

Домаћи задатак:

  • Напиши једну обавештајну, узвичну и једну упитну реченицу. Подвуци у тим реченицама именице и издвој их и поред сваке написи ког је рода и ког је броја. ( ћирилицом, писаним словима, пенкалом )

IV-1 разред

Именице