12.05.2020. год.

Разреди 8-1 и 8-3

Рок за израду 18.05.2020. год.

Припрема за контролни задатак – ваљак

Рок израде 25.05.2020. год.

Писмени задатак из математике

14.04.2020. год.

Разреди 8-1 и 8-3

Контролни/ систем две линеарне једначине са две непознате

Систем линеарне једначине са две напознате основни ниво
Систем линеарне једначине са две напознате средњи ниво
Систем линеарне једначине са две напознате напредни ниво

Писмени група А
Писмени група Б

Математика 8-2, Драгана Кнежевић

– – – – – – – –

Систем линеарних једначина на YouTube-у

Домаћи за лекцију решавање система линеарних једначина методом супротног коефицијента

Графички начин решавање система линеарних једначина

Графички начин решавање система линеарних једначина

Системи линеарних једначина са две непознате домаћи задатак

Средња вредност медијана

Средња вредност медијана

Домаћи задатак (Средња вредност)

Домаћи задатак (Медијана)