07.05.2020. год.

I’ve got a shirt!    

22.04.2020. год.

Sounds and Letters: Ss
Numbers 15 and 16

1. задатак – слушање новог гласа
1) На јутјубу постоји уџбеник за други разред, где се свака лекција може послушати. Укуцајте следећи линк у компјутеру и преместите одмах време на 1.24.
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
а) слушај нови глас и нове речи
б) понови нове речи
Нове речи су: sofa – кауч и sock – чарапа
в) послушај рецитацијуједном, пусти још једном и понови
2. задатак – препознавање и писање слова – S
Уџбеник, 56. страна:
2) испиши слово
3) залепи налепницу и заокружи слово у реченици
4) заокружи реч која почиње словом S
3. Понављање бројева до 14
На јутјубу укуцајте следећи линк у компјутеру и преместите одмах време на 1.10. Ту деца могу послушати бројеве 13 и 14 и песмицу, како би се подсетили.
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
4. Учење бројева 15 и 16
У уџбенику на јутјубу пустите лекцију са бројевима 15 и 16, време је 1.25. Слушај и понови. Одмах затим иде песмица. Једном слушај, а затим пусти још једном и певај за компјутером.
5. Вежбање
1) Уџбеник, 57. страна, 3. задатак – изброј и сабери.

Домаћи задатак:
Радни лист: 56. и 57. страна
Уколико је 57. страна тешка, не мора се радити. Писање је још увек по жељи.

31.03.2020. год.

Are they teachers?

Задаци – Понављање 2 (први део)
Задаци – Понављање 2 (други део)