Трећа годишња конференција Фондације Тијана Јурић „Безбедност и одговорност“

Изложба посвећена културном наслеђу, обичајима и традицији Рома
21 септембра, 2018
Семинар о превенцији насилног екстремизма и тероризма у Србији
27 септембра, 2018
RSS