Акција санације ружних графита са фасаде III месне заједнице у Врбасу 9.10.2017. год.

RSS