Миа Викор у ужи избор на ликовно-литерарном конкурсу 17.02.2021. год.