Посетa библиотеци Данило Киш у Врбасу 04.10.2017. год.