Секретаријат за спорт и омладину АП Војводине са својим партнерима из Мађарске започео пројекат 31.10.2018. год.

RSS